perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

Eleştirel Düşünme, Eleştirel Okuma

Eğitimın Amacı

Eleştirel düşünce, düşünmemiz üzerine düşünmemizdir. Kendimizin ve başkalarının düşüncelerini her türlü akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden geçirerek önyargılardan ve mantık hatalarından arındırarak daha doğru, net ve anlaşılır kılma çabasıdır. 

Eleştirel düşünce, kişinin düşünce sistemindeki yapıları mantıksal bir ustalıkla incelemesi kadar bu yapılara entelektüel ve etik standartlar da getirip düşünme kalitesini arttırdığı bir süreçtir.  

Her türlü dinleme-anlatma içeren iletişim etkinlikleri, metin okuma-anlama gibi okuryazarlık çalışmaları, bilgi ve bilgilenme kültürü, kendi kendine öğrenme, öğrenmeyi öğrenme gibi çabalarla öğrenen bir toplum olma çalışması eleştirel düşünceyi gerektirir. 

Eleştirel düşünce, okuma, düşünme ve yazma becerilerimizi geliştirme yoluyla, düşüncelerimizi mantıki, delil temelli ve tutarlı olarak savunma sayesinde başkaları ile birlikte düşünebilmemizi sağlayan, bize önyargısız ve açık fikirli düşünme ve tartışma becerileri kazandıran bir alandır.  Sürekli değişen ve dönüşen bir dünyada ve şartlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kazanmak eğitimin olmazsa olmazı.

Bu dersin amacı, eleştirel düşünce becerileri ile iş, toplum ve aile hayatımızda karşılaştığımız veya karşılaşabileceğimiz yeni sorunlara yeni çözümler üretmek ve mutlu olmaktır.

Hedefleri

 • Eleştirel okuma, düşünme ve yazma becerilerini geliştirme ve zenginleştirme,
 • Analitik ve mantıki düşünmeyi ve uygulamayı öğrenme,
 • Akademik ve günlük hayatta karşılaştığı metinleri yorumlama, tahlil etme, eleştirme,
 • Düşüncelerini mantıki, delil temelli ve tutarlı olarak savunma,
 • Bilgi çağında karşılaştığı her tür bilgiyi tahlil ederek mantık ve delil temelli düşünme yeteneğini geliştirme,
 • Takım çalışmasını teşvik
 • Araştırma becerilerini geliştirme
 • Topluluk önünde konuşma ve kendine güven

Programın İçeriği :

 • Giriş: “Sorgulanmayan Hayat yaşanmaya değmez” Sokrates.
 • Mağaradan Çıkış. Zincirlerini fark et ve çöz (Video).
 • Eleştirel Düşünce Nedir? Eleştirel Düşünce Ne Değildir?
 • Niçin Eleştirel Düşünme
 • Düşüncenin Elemanları
 • Mantık Yürütmede Bilinmesi Gerekenler
 • Düşünce Elemanları İçeren Sorular
 • Benmerkezci Düşünme Sorunu
 • Evrensel Entellektüel Standartlar
 • Bir Makalenin Mantığının Analizinde Kullanılabilecek Şablon
 • Mantık Değerlendirme Kriterleri
 • Temel Entellektüel Özellikler
 • Üç Soru Tipi
 • Problem Çözme Şablonu
 • Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır?
 • Beli-başlı safsataları anlamak
 • Değerlendirme Yapılırken Bilinmesi Gerekenler
 • Eleştirel Düşünenlerin Düzenli yaptıkları Şeyler
 • Eleştirel Düşünme Gelişiminin Aşamaları
 • Sıra dışı yaşanmış örnekler

 

İbrahim ÖZDEMİR Kimdir?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi kurucu rektörü.

Lisansını Ankara Üniversitesinde, Master ve Doktorasını ODTÜ Felsefe Bölümünde tamamladı.

Çalışmaları daha çok çevre felsefesi, çevre ahlakı, çevre-din, çevre-kültür ve çevre bilinciyle ilgilidir. Harvard Üniversitesi,  (ABD) Cape Town Üniversitesi (Güney Afrika), Gadjah Mada Üniversitesi (Endonezya), Abo Akademisi Üniversitesi (Finlandiya) gibi çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

BM, Avrupa Parlamentosu, Rus Bilimler Akademisi, İsveç Bilimler Akademisi başta olmak üzere çevre konusunda yapılan ulusal ve uluslararası birçok toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

BM Çevre Programı (UNEP) danışmalığı yapan Özdemir, Ağustos 2015’te yayımlanan İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu hazırlayan ekipte yer aldı.

İbrahim Özdemir, Türk Yükseköğretim Sisteminde Eleştirel Düşünce Dersini ilk kez Üsküdar Üniversitesinde Senatonun kararıyla 2015den bu yana okutmaktadır.

Konuyla ilgili yayınlanmış uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Program Tarihleri

11-12 Eylül 2021

Eğitim sonunda katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

 • Biyometrik fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ücretin yatırıldığına dair dekont
 • Diploma

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797