perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

“Şiddetsiz İletişim İle Çatışmaları Güçlü Bağlantılara Dönüştürmek” Rehberlik Becerisi Geliştirme Programı

Eğitimın Amacı

KAZANACAĞINIZ BECERİLER

● Acil ilk yardım empatisi - oturum sırasında ortaya çıkabilecek acıya gerekli alanı açarak tarafları yeniden diyalog sürecini takibe nazikçe yönlendirebilme becerisini kazanmak

● Söz kesme becerileri - taraflar arasında iletişim akışının dengesi bozulduğunda bunu dengede tutmaya hizmet edecek beceriye ince-ayar kazandırmak

● Bağlantı ricası - her iki tarafın bağ kurmasını sağlayacak soruları söze dökme becerisini geliştirmek

● Eylem ricası - tarafların anlaşmalarını hazırlamaları için gereken somut desteği verme becerilerini geliştirmek

● TARAFSIZ ÜÇÜNCÜ KİŞİ/ARA BULAN kişi için acil kendine-empati - rehberlik ederken kişinin hem kendini hem tarafları gözetmek üzere ihtiyaç duyduğu anlarda kendisi ile empatik bağ kurarak merkezindeki tarafsız bölgeye geri dönme becerilerini geliştirmek

● Etrafımızda bir anlaşmazlığa şahit olduğumuzda davetsiz nasıl karışırız ve yeniden bağlantı kurulmasını nasıl destekleye biliriz deneyimlemek

● İç seslerimiz arasında arabuluculuk - Kendimizle iletişimimizde iç barışımız bozulduğunda ya da iletişimde olduğumuz ve kendi iç huzuru bozulan bir kişiye destek vermek istediğimizde çatışma gibi tezahür eden iç sesler arasında da arabuluculuk yapabilmek.

Programın İçeriği :

Birlikte yaşarken ister ailemizde, işyerimizde, okulda, isterse toplumsal ilişkilerin söz konusu olduğu tüm alanlarda doğan anlaşmazlıklar hayatın olağan bir parçası olarak karşımıza çıkar. İnsanlarla karşılaştığımız her durumda bir anlaşmazlığın çıkabileceğini hesaba katabilirsiniz. Nitekim çatışmalarla başa çıkma sanatında yetkinleşmek, birbirimizi anlayabilmek bunu bağlantı kurmanın fırsatı haline dönüştürmek ve işbirliği yapmamızı kolaylaştıracak güveni yeniden kurabilmek anahtar nitelikte önem taşır. Bu eğitimde anlaşmazlık halindeki taraflar arasında diyaloğu desteklemek, aynı zamanda çatışma sırasında tarafların birbirini duyabilmesini sağlamak için ÜÇÜNCÜ TARAFSIZ KİŞİ olarak arayı bulmamız gereken durumlarda ihtiyaç duyduğumuz birçok araçla tanışarak Şiddetsiz İletişim yaklaşımının özgün ve uygulanabilir prensiplerini pratik edeceğiz. Kazanarağımız becerilerle yaratıcı çözümlerin doğmasına alan açmakta adım adım yetkinleşeceğiz. Bu program anlaşmazlık çıkmasından duyduğumuz korkuyu, yeni imkanlar keşfetme ihtimalini  merak etmeye dönüştürecek öneriler sunar. Eğitim boyunca anlaşmazlık durumlarında kendi içimizde, diğerleri ile aramızda  ve başkalarının arasını bulmakta bizi cesaretlendirecek ve barış yapmaya yarayacak pek çok olasılık deneyimleme fırsatı bulacağız. ANLAŞMAZLIKLARDA REHBERLİK - DANIŞMANLIK  Anlaşmazlığın tarafları birbirinin halini duyamaz hale geldiğinde ortaya çatışma çıkar. Bu durumda TARAFSIZ ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN taraflar aralarındaki anlayışın ve bağlantının yeniden kurulmasını desteklemek üzere devreye girmesi ve anlaşmazlık danışmanı olarak rehberlik etmesi, diyaloğu kolaylaştırır ve sürdürülebilir olmasını sağlar. TARAFSIZ ÜÇÜNCÜ KİŞİ, tarafların diyalog kurmak için gereksindikleri bağlantıyı kurmalarında rehberlik etme konumunu koruyabildiğinde arayı bulmakta etkin olur.  Böyle olduğunda anlaşmazlık yepyeni olanaklara yer açarak gerçek bir işbirliğine dönüşebilir. Şiddetsiz İletişim rehberlik etmek isteyen kişiye, nitelikli bağlantılar kurulmasına destek olmak için gereksindiği empati becerilerini, ihtiyaç dilinde akıcılık kazanmasını sağlayacak, tarafsızlığını korumasına yardımcı olacak iletişim araçlarını, yöntem ve becerileri sunar. KURS FORMATI Modüler Grup Oturumları:

 • Sunumlar: Şİddetsiz İletişim prensipleri, teori ve pratikleri
 • Gösteri: Şİddetsiz İletişim ile danışmanlık/rehberlik/arabuluculuk sürecini modelleyeceğimiz uygulamalar
 • Uygulama Katılımcılara alıştırma yapma olanağı sağlayan küçük grup uygulamaları
 • Paylaşım:: Deneyim paylaşarak etkileşimimizin hasadını almak
 • Kaynaklar: Kendi başına okumalar ve pratik yapmak için el kitapçığı, materyaller
 • Ses kayıtları:: Her dersin sonunda yönergelerin, video ve ses kayıtlarının paylaşılması
 1. Akran Uygulamaları: alıştırmaları pratik edeceğiniz ara buluşmaları

Program Tarihleri

 1. Modül 29 Mart- 01 Nisan 2021
 2. Modül 24-27 Mayıs 2021 
 3. Modül 12-15 Temmuz 2021 
 4. Modül 13-16 Eylül 2021
 5. Modül 08-11 Kasım 2021

Kayıt için gerekli evraklar:

 • Biyometrik fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ücretin yatırıldığına dair dekont
 • Diploma

Eğitime Kimler Katılabilir: Anlaşmazlık içinde olan bir grubun (aile, işyeri, okul, topluluk) üyesi olan ya da düzenli olarak etraflarındaki anlaşmazlıkların çözümünü destekleme arzusu duyan herkes, örneğin; ● Aile ve Çift Terapistleri ● Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları ● Eğitim alanında çalışanlar ● Onarıcı adalet uygulamaları ile ilgilenen avukatlar, hukuk danışmanları

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797