perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

7. GRUP OYUN VE MASAL TERAPİSİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

7. GRUP OYUN VE MASAL TERAPİSİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisinin temelinde, oyunun çocuğun kendini ifade etmesinin doğal bir yolu olduğu gerçeği yatar. Oyun terapisi uygulayıcı eğitimi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Ayrıca Çocukla Oyun Terapisi uygulayıcı eğitimi ile çocukların anlatamadıkları problemlerini ve bu problemlerin çözümüne yönelik fikirler sunun bir terapi yöntemidir.

Bir çok erişkin terapi türünde kişinin yaşadığı zorlukları ”konuşarak” anlatması gibi çocuklarda duygu ve yaşadıkları sorunlarını “oynayarak” anlatırlar.

Oyunun kendi halinde iyileştirici bir özelliği olmasıyla beraber bu alanda uygulama yapmak isteyen kişilerde olması gerekenler; mesleki donanım, tanısal ve klinik bilgi ve becerilerdir.

 

Programın Amacı;

 • Çocuğun oyun içerisindeki iç dünyasını gözlemlemek ve bunların anlamlarını

görebilmek,

 • Sorunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek,
 • Çocuğun keşfetme özgürlüğünü geliştirmek,
 • Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesine yardımcı olmak,
 • Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmek,
 • Etkili sosyal beceriler geliştirebilmek,
 • Kendine ve çevresine farkındalık kazanmak,
 • Birey olabilme ile ilgili sorumluluk ve temel beceriler edinmesine yardımcı olmak.

 

MASAL TERAPİ 

Masal terapisi sürecinde çocuklar, kendileri ve etraflarındaki dünya ile kurdukları ilişkiler hakkında, negatif olarak tecrübe ettikleri yoğun duygusal olayları masal okuma sırasında ifade ederler. Eğitimli bir masal terapistinin yardımı ile çocuklar oyun içinde yeniden yaratılan bu deneyimleri değiştirme fırsatı bularak sorunlarına daha sağlıklı çözümler üretirler. Böylece masal terapisi sürecinin sonunda çocuklar, başkalarıyla iletişim kurmayı, duygularını ifade etmeyi, davranışlarını düzeltmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve başkalarıyla ilişki kurmanın çeşitli yollarını öğrenirler.

Masal  terapi süreci, sadece yaşadıkları zor duygularıyla başa çıkmalarına ve kendi kendilerine çözümler bulmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi kendilerine saygı duymayı, duygularını ifade etmeyi, kendileri için sorumluluk almayı, problemlere karşı yaratıcı ve becerikli olmayı, yeni sosyal beceriler geliştirmeyi ve başkalarına karşı empati kurmayı da öğretir.

Masal Terapi Tekniği 2-12 yaş arasında kullanılır ve kendini anlatamayan ve travmatik çocuklarda yüksek etkinliktedir. Hangi masalların nerede kullanılacağı çok önemlidir. Bu eğitim bu doğru konumlandırmayı ve kullanım şeklini içermektedir. Masal terapisi, oyun terapisi tekniğiyle birlikte kullanılınca daha etkili sonuçlar elde vermektedir.

Programın İçeriği :

ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ

1.GÜN

 • Oyun Nedir?
 • Oyun ve Çocuk?
 • Oyunun Çocuk Hayatındaki Önem ve Yeri,
 • Neden Oyun Terapisi?
 • Hangi Çocuklar Oyun Terapisinden Yararlanır?
 • Çocuk Psikopatolojisi ve Oyun Terapisi
 • Oyun Terapisinin Terapötik Gücü
 • Her Yaşta Oyunun Nörobilimi
 • Oyun Terapistinin Özellikleri, Terapistlik Becerileri
 • Oyun Terapisi’nin Tarihi ve Gelişimi, Kuramsal Yaklaşımlar

2.GÜN

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Teorik Yaklaşım
 • Terapötik Süreç
 • Hedefler ve amaçlar
 • Yapı
 • Oyun Odası veMateryaller
 • Ebeveynin Rolü
 • Araştırmalar ve Vaka Örnekleri

 

 • Direktif- Non Direktif Oyun Terapisi
 • Nesne İlişkileri ve Bağlanma Temelli Oyun Terapisi
 • Adleryan Oyun Terapisi
 • Jungian Analitik Oyun Terapisi
 • Psikodinamik Oyun Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Oyun Tarapisi
 •  Oyun Terapisinde Bütüncül Yaklaşım
 • Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi – Filial Terapi
 • Theraplay: Ailelerin İyileşmelerine Yardımcı olmak-İlişkileri Onarmak
 • Hayvan Destekli Oyun Terapisi
 • Story Play: Hikaye Anlatımına Dayalı Oyun Terapisi

 

 

3.GÜN

 • Çocuk Gelişimi, Dönemsel Sorunlar
 • Oyun Terapisinin Uygulama Yolları
 • Oyun Odası Nasıl Olmalı?
 • Oyun Odasında Kullanılabilecek Malzemeler
 • Çocukların Oynadıkları Oyunları Yorumlama
 • Oyun Terapisindeki Sınır
 • Terapi Süreci Yönetimi (seansa başlama-sürdürme- sonlandırma)
 • Aile Görüşmeleri
 • Vaka Paylaşımları,
 • Role Playing
 • Uygulamalı Vaka Çalışmaları ve ödev

MASAL TERAPİ

4.GÜN
 

 • Masal Nedir?
 • Masal Terapisi Nedir?
 • Masal Terapisti Kimdir?
 • Masal Terapisinin İşlevleri Nelerdir?
 • Masal ve Çocuk Arasındaki Bağ Nasıldır?
 • Masal Terapisi Kimlere Uygulanır?
 • Masal Terapisi Teknikleri Nelerdir?
 • Masal anlatımı,
 • Masal çizimi,
 • Masal Terapisi Teşhisi,
 • Masal Kompozisyonu,
 • Kuklaların Üretimi,
 • Masal Evreleme,
 • Olumsuz Masalı Yeniden Yazma (Kırmızı Başlıklı Kız)
 • Masallar ve Eşik Kayması (masalların ötesine geçerek farklı materyaller ile probleme yönelik yeni masal oluşturma).


5.GÜN

 • Masal Terapisinin Kullanılabileceği Temel Çocuk Psikopatolojileri
 • Masal Terapisinden Çocuk Nasıl Faydalanır?
 • Masal Terapisi Uygulamaları
 • Deneyimsel Yöntemler ve Bilişsel Terapi teknikleri,
 • Çocuklarla Yeniden Masal Yazma,
 • Terapötik Dille Yazılmış Masal Okuma ve Analiz Yapabilme
 • Bilinen Masalları Yeniden Kurgulama
 • Masal Terapisi Süresi ve Süreci Nasıl Olmalıdır?
 • Danışanın Öykülemesinin alınması
 • Çocukla Kontra Kullanılan Araçların Seçimi (kukla, hamur,  v.b.)
 • Vaka Örnekleri ve Süpervizyon

Ayşegül AYTAÇ

06 Nisan 1969 yılında Manisa/Salihli’de doğmuştur. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi B.E.S. öğretmenliği bölümünde tamamlamış, arkasından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Oksijen Kapasitesinin Önemi ile ilgili tez çalışmasında, deney gurubunda yer alan öğrenme bozukluğu ve mental reterdasyonu olan çocuklarda sekonder gelişmeler gözlemlemiştir. Düzenli aerobik egzersiz yapan çocuklarda öğrenme ile ilgili kapasitenin geliştiğini gözlemleyen Aytaç, sonraki uzmanlığını İngiltere Bangor Üniversitesinde “Öğrenme Nörolojisi ve Psikolojisi” üzerinde tamamlamıştır. Aynı yıllarda Play Terapi International (PTI)’a üye olan bir Psiko-Terapi merkezinde 4-12 yaş arası çocuklar ile yarı zamanlı çalışmaya başlamıştır. Pek çok çocuğun duygusal okur-yazarlıkta desteğe ihtiyacı olduğunu gözlemleyen Aytaç aynı zamanda, Play Therapy UK (PTUK)’ da “Oyun Terapisti” olarak gerekli yetkinlikleri temel alan eğitim programını tamamlamıştır. Bütünleştirici Holistik Oyun Terapisi yöntemlerinin yanında,  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Nesne İlişkileri ve Bağlanma Temelli oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve Filial (Çocuk Ebeveyn İlişkili) oyun terapisi ile ilgili halen profesyonel çalışmalarını sürdürmektedir. Her çocuğun çok yönlü ve özel olduğuna inanan Aytaç, doğru ve zamanında yapılan yönlendirme ve desteğin çocuğun tüm yaşamı süresince rol oynadığına inanmaktadır.

Eğitim kurumlarını yaşayan bir organizmaya benzeten Aytaç, okulların psikolojik ve danışmanlık servislerinin doğru yapılandırılması ve işlemesi konusunda çeşitli projeler geliştirerek halen bu konuda proaktif çalışmalarına devam etmektedir. 2009-2011 yılları arasında “Profesyonel Öğrenci Danışmanlığı ve Bireysel Gelişim Danışmanlığı ve Kurumsal Danışmanlık” alanlarında sertifikasyon programlarını tamamlayarak bireye ve kurumlara özgün program hazırlama konusunda çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bazı özel okulların “Akademik Öğrenci Danışmanlığı” programlarını hazırlayarak kuruma özgün çalışma programları oluşturmaktadır.

2010-2014 yılında “Dışavurumcu Sanat Terapisi” (IEATA- The International Expressive Arts Therapy Association) alanında eğitimini tamamlamıştır. “Dışavurumcu Sanat Terapisi” alan çalışmalarını halen sürdürmekte olup bazı özel hastahanelerin çocuk-ergen, geriatri ve onkoloji bölümlerinde “Dışavurumcu Sanat Terapisi” çalışmaları düzenlemektedir.

2015-2017 Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalında, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamlamıştır.

“Aile Danışmanlığının Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkileri” konusunda araştırmalarını yoğunlaştıran ve bu konuda tez çalışmasını tamamlayan Aytaç, halen “Okul Odaklı Akademik Aile Danışmanlığı Nasıl Yapılır?” konusunda sistem kurma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Çalıştığı Alanlar:

 • Aile ve Çift Danışmanlığı
 • Aile İçi İletişim Sorunları ve Çatışmalar,
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Çiftler Arası Uyum Sorunları
 • Güven Sorunu - Kıskançlık
 • Sadakatsizlik /Aldatma ve Aldatılma
 • Aile İçi Ruhsal ve Fiziksel Şiddet
 • İlgisizlik, Duygusal Yoksunluk
 • Geniş Aile ve Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunlar
 • Bölünmüş Aile Sorunları
 • Anne – Baba Olmaya Hazırlık
 • Kardeşler Arasında Yaşanan Sorunlar
 • Evlat Edinme Süreci ve Evlat Edinme
 • Boşanma Öncesi ve Sonrası Danışmanlık
 • Farklı Çocuklar ile Aile Uyum Süreçleri
 • Çocukların Akademik Başarısında Aile Desteği
 • Kritik Ayrılıklar Sonrası Aileler Uzlaştırma: Aile Bağlarını Güçlendiren Yapılandırıcı Aile Terapisi
 • Çocuk Oyun Terapisi
 • Öfkeli Çocuklarda Oyun Terapisi,
 • Zorbalık Kapsamında Çocuk Oyun Terapisi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Okul Temelli Problemler
 • Boşanmış Aile Çocukları İle Oyun Terapisi
 • Yas ve Travmatik Kayıp Yaşayan Çocuklar İçin Oyun Terapisi
 • Çocuk İstismarı ve Jungian Analitik Oyun Terapisi
 • Oyun Tabanlı Afet Ve Kriz Müdahalesi
 • Askeri Bağlantılı Aileler İle Oyun Terapisi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar İle Oyun Terapisi
 • Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Filial Oyun Terapisi
 • Otizm Spektrumlu Çocuklar İçin Oyun Terapisi
 • Çocuk ve Ergende Benlik Algısı-BDT Oyun Terapisi
 • Ergenlerle Oyun Terapisi
 • Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri
 • WISC-R (Zeka Değerlendirme Testi)
 • MOXO Zeka Değerlendirme Testi
  • Ankara Gelişim Tarama Testi
  • Denver Gelişim Tarama Testi
  • Peabody Kelime Tarama Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor
  • Benton Görsel Bellek Testi
  • Bellek Değerlendirme Testi
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • C.A.T. (Çocuklar İçin Algı Testi)
  • Aile Çiz Testi
  • Good Enaugh Harris Bir İnsan Çiz Testi
  • Mizaç ve Karekter Envanteri
  • Frostig gelişimsel Görsel Algı Testi
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 

 • Çocuk Resimleri Psiko –Pedogojik Analizi
 • Kayıp ve Yas Sürecindeki Çocuklar
 • Öfke Kontrolü
 • Davranış Bozuklukları
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklıukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocuk ve Ergende TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)
 • Akademik, Sosyal ve Gelişim sorunları
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu
 • Okul Seçimi, Okula Hazırlık, Okula Başlama
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi (Bireysel ve Grup Çalışmaları)
 • Üstün Yetenekli Çocuklar-Üstün Yetenek Alanları
 • Üstün yetenekli Çocuklar ve Aile Desteği
 • Bireysel Danışmanlık
 • Kurumsal Danışmanlık

 

 

Verdiği Bazı Eğitimler:

 • Zaman ve Stres Yönetimi
 • Oyunun İyileştirici Nörobilimini Keşfetmek
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi
 • Dışavurumcu Sanat ve Kurum Psikolojisi
 • İletişe bilmek – İletişimin Gizemli Dünyası
 • İletim ve İletişim Arasındaki Temel Farklılıklar
 • Kurum Kültürü ve Başarı İlişkisi
 • Okul Başarısında Ailelerin Rolü
 • Öfke-Öfke Yönetimi, Akran Zorbalığı
 • Çocuk Nasıl Öğrenir? Öğrenme Nörolojisini Bilmek?
 • Gelişim ve Öğrenme
 • Ergenlik, Ergenlik Sorunları ve Ergenlere Yaklaşım
 • Ergenlik ve Meslek Seçimi
 • Günümüzde Aile Olmak
 • Manipülasyon, Duyguların Manipülasyonu
 • Dinleme-Anlama ve Öğrenme
 • Düşünmeyi Öğrenmek
 • Kendini Onaylama – Onaylanmak
 • Çağımızda Özel Okulculuk Nedir- Ne değildir?
 • Çağımızda Öğretmen Olabilmek
 • Kurum Yöneticileri ve Stratejik Planlama
 • Kurum İçi İletişim Organizasyonu
 • Okulda Sanat Terapisi Uygulamaları
 • Çocuklarda Oyun Nedir? Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisi nasıl işler?
 • İyileştirici Olan Oyun ve Oyunun Nörobilimini Keşfetmek
 • İç Disiplin mi? – Dış Disiplin mi?
 • Sınıf İçi Stratejiler Nasıl Oluşturulur?
 • Nitelikli Sınıf ve Stressiz Eğitim Ortamı

 

Katıldığı Bazı Eğitim ve Sertifikasyon Programları  (2009-2018 )

 • Kritik Ayrılıklar Sonrası Aileleri Uzlaştırma –Aile Bağlarını Yapılandıran ve Güçlendiren Bütünleyici Aile Terapisi Yaklaşımı – Elliana GIL
 • Dışa Vurumcu Sanat Terapisi (AATA) - Cathy MALCHİODİ
 • Gestalt Terapi ve Dışa Vurumcu Sanat Terapisine Giriş-Avi HAYDARI, Elyan AYSOY
 • Gestalt Terapi Psikoloji-Avi HAYDARI
 • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi – Play Therapy United Kingdom (PTUK)
 • Adleryan Oyun Terapisi-(PTUK)   Terry KOTTMAN
 • Bağlanma Temelli Oyun Terapisi- Sarah C. Pattson, Helen E. BENEDICT
 • Çocuk Resimlerinin Psiko- Pedogojik Analizi – Psiko Terapi Enstitüsü İst.
 • Çocuk Testleri Eğitimi - Psiko Terapi Enstitüsü İst.
 • Dışa Vurumcu Sanat Terapisinde Beden Hareketleri-Elyan AYSOY
 • Dans Hareket Terapisi-Uluslararası İleri Seviye Dans Terapi Enstitüsü  Dr.Marcia Leventhal, Dr.Ilene A.Serlin
 • Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi / Filial Terapi Modeli Kristie OPIOLA, Eric DAFOE
 • Anne –Baba-Ergen İlişkisinde İhtiyaçlar Psikolojisi-Dr. İbrahim BİLGEN 
 • Disiplin Nedir? Ne Değildir?- Doç.Dr. Güler Okman Fişek
 • Öğrenme ve Öğrenme Problemlerine Bilişsel Yaklaşım-Prf. Dr. Ziya SELÇUK
 • Öğrenme Ve Öğrenme Psikolojisi-Prf. Dr. Ziya SELÇUK -
 • Kimlik Gelişimi ve Farkındalık- Prof. Dr. Yankı YAZGAN
 • İletişim Nedir?  İletişim Becerileri-Prof. Dr. Üstün DÖKMEN
 • Akran Zorbalığı-Ditsa ALATON
 • Ergenlerle İletişim/Ergenlik Sorunları-Ditsa ALATON
 • Okulda Sosyal Medya, İnternet ve Yeni Teknolojilerin Kullanımında Sorumluluklar- Dr. Meltem Kora
 • Boşanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım ve Çalışma Teknikleri-Dr. Sibel HALFON
 • Akademik Öğrenci Danışmanlığı - Bireysel Danışmanlık – Kurumsal Danışmanlık- NLP - Hypnosis (Hipnoz) Dilara ALTINKAN (Koçluk Merkezi – LIVCON)
 • Oyun Oynamanın Nörobilimi – Bonnie BADENOCH
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar ile Sanat Terapisi(AATA) - Cathy MALCHİODİ
 • Emotional Fredom Techniques Level 1 and 2 (The Association for the Advancement of Meridian Therapies) – Dr. İnci ERKİN
 • Travma ve Psikolojik İlk Yardım (American Academy of Traumatic Streess –AATS)- Nicholas ROGU, Ph.D., Mert AKCANBAŞ,  Ph. D.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu- (American Academy of Traumatic Streess –AATS)- Nicholas ROGU, Ph.D., Mert AKCANBAŞ,  Ph. D.
 • Çocuk İstismarı ve Travma Programı-(American Academy of Traumatic Streess –AATS)- Nicholas ROGU, Ph.D., Mert AKCANBAŞ,  Ph. D.
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları – Bilişsel      Davranışçı Psikoterapi Derneği

Program Tarihleri

Eğitim Tarihi : 26, 27, 28, 29, 30 Eylül 2022

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

 • Biyometrik fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ücretin yatırıldığına dair dekont
 • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22 -5095 Mail: ailemer@uskudar.edu.tr

Eğitime Kimler Katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları, Psikoloji Yüksek Lisans Doktora Mezunları, Sosyal Hizmet Mezunları, Sınıf Öğretmenliği Mezunları, Eğitim Fakültesi Mezunları,Çocuk Gelişimi Mezunları, Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunları, Özel Eğitim Mezunları, Ergoterapi Mezunları, Dil Konuşma Terapisi Mezunları, Çocuk Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireleri, bu alanlardaki 3 ve 4.sınıf öğrencileri, Aile Danışmanlığı sertifikası olanlar.

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797