perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

Müdür’ün Mesajı

Günümüzde global ve ulusal iktisadi şartlarda ortaya çıkan yeni eğilimler, Eğitim piyasasında rekabet şartlarını değiştirmiş ve bireylerin sahip oldukları diplomalar dışında da yetkinliklerini geliştirmeleri önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda; Yaşam boyu eğitim stratejisi de, ekonomik kalkınma açısından belirleyici bir role sahip olmuştur. Bugün, iktisadi bireylerin, emek piyasasındaki rekabette başarılı olabilmeleri, istihdam olanaklarını artırmaları, iş bulma ve iş değiştirme sürelerini kısaltabilmeleri, yaşam standartlarını artırmaları için daha çok gelir elde edebilmeleri sahip oldukları diplomalar dışında geliştirdikleri yetkinliklere bağlı hale gelmiştir.  Değişen bu düşüncede üniversiteler için, Yeni benzer ihtiyaçları gündeme getirmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Direktörlüğü ana hedefi doğru bilgiyi en anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek, yeni tasarımlar oluşturmak, mevcut bilgiyi kullanılabilir kılmak ve kişilerin hayatlarında yeni pencereler açabilmek olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda temel misyon, bireylerin daha önce sahip oldukları yetenek ve becerileri daha aktif olarak kullanmalarını sağlamak ve henüz sahip olmadıkları bilgiyi öğrenme, deneyimleme ve hayatlarına sokabilme fırsatını yaratabilmektir.

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Direktörlüğü bu hedefleri gerçekleştirebilmek için alanında en iyi uzmanlarla iş birliği içerisinde olarak seminerler düzenlemekte, çeşitli kurs ve sertifika programları açmakta,  araştırma ve çalışma grupları ile çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu kapsamda yapılan her çalışma öğrenme hedefi ile başvuran her bireye açıktır.

Eğitim direktörlüğümüz, bilgisini bilimsel esaslara dayandırarak aktarmak isteyen danışman, eğitimci ve bilim dünyasındaki bireylere de çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Direktörlüğü tarafından değerlendirilen ve onaylanan danışman ve eğitimciler, tasarımları değerlendirildikten ve uygun takvim oluşturulduktan sonra seminer ve eğitimlerini gerçekleştirebilirler.

Kurumumuzca açılmakta olan akademik eğitimler  Üsküdar Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisanstaki teorik-akademik eğitimlerinin yanında sürekli eğitim araştırma ve uygulama merkezi kanalıyla profesyonel dünyada hizmet veren tüm psikolog, psikolog adayı, rehberlik öğretmeni, psikolojik danışman, hemşire, teknisyen ve hekimlerin mesleki donanım ve ilgilerini zenginleştirecek ve çeşitlendirecek uygulamalı eğitim programları ile sağlıkta ve eğitimde hizmet kalitesini en üst düzeye çekmeyi hedeflemektedir.

Kurumumuzca açılmakta olan kurumsal eğitimler iş dünyasında bu güne kadar vazgeçilmez olan kişisel gelişim eğitimlerinin yanında zihinsel gelişim eğitimlerine de erişmeye olanak sağlamaktadır.  İş dünyasının kıymetli personelleri yönetimin ya da kişinin kendi inisiyatifi ile alınan tüm eğitimlerde bireye yatırım amacıyla kaynakların en verimli şekilde kullanılması ile 0stratejik gelişimi en doğru ve etkin biçimde gelişimini sağlayarak kalıcı başarıyı sürekli ve  etkin kılar. Günümüz dünyasında çalışan memnuniyeti müşteri memnuniyetini getirmektedir. Bu da şirketlere kar olarak dönmektedir. Ancak sadece kişisel gelişim eğitimleri ile günümüz dünyasının bilgi hız ve teknolojisine yetişmek mümkün olmamakta, gelişim sınırlı ve sığ kalmaktadır. Bu nedenle yenilenen ihtiyaçlar kapsamında zihinsel gelişim eğitimleri geleceği yönetebilmek adına en önemli argüman olarak yerini bulmaktadır. Zihinsel gelişim eğitim programları, bütünün parçalardan daha büyük ve farklı olduğu gerçeğini hayata geçiren sistemlerdir. Ortak vizyon, ortak misyon ve hedefler, ortak stratejiler geliştirmede sistematik gelişim ve etkin rol paylaşımında hız, performans ve süreklilik sağlayan eğitim modülleri şimdi ve gelecekte kurumsal yapının temel taşları olacaktır.

ÜSEM’in öğretim programlarının kalitesini üniversite işlevini sürdüren Üsküdar Üniversitesi’nin yetkin ve öncü öğretim üyelerinin nitelikleri belirlemektedir.

ÜSEM bireylerin ve firmaların, değişen rekabet şartlarında ihtiyaç duydukları eğitimleri gerçekleştirmekte, kariyer planları için yetkinlik geliştirmek isteyen, sosyo-kültürel ve entelektüel gelişimi bir iş değil hobi olarak algılayan tüm kişi ve kurumlara güler yüzle hizmet sunmaktadır.  ÜSEM eğitim programları sizlere artı değer katacaktır .

Saygılarımla