perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

HİTABET (BELAGAT, BEDEN DİLİ, İKNA TAKTİKLERİ)

HİTABET (BELAGAT, BEDEN DİLİ, İKNA TAKTİKLERİ)

Eğitimin Amacı

Katılımcıya dilin yapısına ve kurallarına uygun, akıcı, anlaşılır konuşma becerisi kazandırmak.
Katılımcının ifade güçlüğü yaşamasına sebep olan unsurları ortadan kaldırıp duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme yetisini güçlendirmek,
Katılımcının fonetik açıdan seslerinin doğru ve güzel söyleyebilmesini sağlamak.
Katılımcıdaki ses ve söz kusurlarını gidermeye yönelik yöntem ve egzersizlerle konuşma dinamiklerini güçlendirmek. 

Retorik kavramını öğretmek.

Retoriği kavramak, uygulatmak.

İletişim, diksiyon ve hitabet arasındaki ilişkiyi öğretmek, kavratmak.

Belagat, fesahat, selaset, icaz ve i’caz kavramlarını öğrenmek.

Belagat, fesahat, selaset, icaz ve i’caz kavramlarını ve örneklerini metinlerde göstererek uygulamak.

Beden dili ve hayatımızdaki yerini kavratmak.

İnsan davranışları ve kişilik tiplerini kavratmak (Hareketlerimiz davranışlarımızı; davranışlarımız kişiliği oluşturur).

Katılımcıyı “Hipnotik Dil Kalıpları” hakkında bilgi sahibi yaparak bu kalıpların bazılarının nasıl uygulanacağını öğretmek.

İkna taktiklerinden bazılarını öğretmek, uygulatmak.

İkna, kelimeler ve psikoloji ilişkisini kavratmak.

Sihr-i beyan (Sözün büyüsü) -Sözde sihir vardır- vd. söz ustalıklarını, sanatlarını kavratmak.

Söz ustalıklarının geçmişte, günümüzde ve Batı’da kullanılan yapılarını örneklendirerek, bunlar hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapmak.

Her şeyden önce KONUŞMAK BİR SANATTIR. Ne söylediğiniz değil nasıl söylediğinizdir önemli olan, sözünden hareketle; iletişim bilgi ve becerilerine sahip bir bireyin elde edemeyeceği, ulaşamayacağı hiçbir şey ve yer yoktur. 

Kurs, güzel konuşmadan, iknaya; beden dilinden eskilerin tabiriyle belagata, insanları etkileyici söz söyleme sanatlarına; kişilik tipleri ve insan davranışlarından (beden dili) ve bunlar arasındaki bağdan geniş bir çerçevede  iletişime; etkileşimden insanları anlama, çözme, ETKİLEME konularına kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunuyor.

Hareketlerimiz davranışlarımızı; davranışlarımız kişiliği oluşturur fehvasınca meraklılarına SÖZ VE BEDENLE ETKİLEŞİMDE YENİ, ALIŞILMADIK BİR NEFES sunuyor.

 

Bu kursla;

Güzel konuşmayı;

Konuşmanın bir sanat olduğunu;

Ne söylediğimizin değil nasıl söylediğimizin önemli olduğunu;

Beden dilinden insanları çözebilmenin mümkün olduğunu;

İnsanların nasıl ikna edildiğini;

Hipnotik dil kalıplarını;

Eski kültürümüzdeki konuşma ve ikna unsurlarını…

Edineceksizniz.

Programın İçeriği :

Diyafram Nefesi Uygulamaları
Artikülasyon (Boğumlama) Çalışmaları
Ses Eğitimi, Sesin Niteliğini Geliştirme
Ses ve Söyleyiş Kusurları
Telaffuz Kusurları, konuşma Kusurları
Yazı Dili, Konuşma Dili Farkları
Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Kavşak, Ulama, Durak Kuralları
Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

Retorik kavramı

Hitabet

İletişim, Diksiyon ve Hitabet arasındaki ilişki

Belagat, Fesahat, Selaset, İcaz ve İ’caz kavramları

Belagat, Fesahat, Selaset, İcaz ve İ’caz kavramları ve  örnekleri

Beden dili ve hayatımızdaki yeri

İnsan davranışları ve kişilik tipleri

“Hipnotik Dil Kalıpları” hakkında bilgi

İkna taktikleri

İkna, kelimeler ve psikoloji ilişkisi

Sihr-i beyan (Sözün büyüsü) -Sözde sihir vardır- vd. söz ustalıkları, sanatları

Söz ustalıklarının geçmişte, günümüzde ve Batı’daki ustalıkları ve örnekleri

Program Tarihleri

19 Şubat 2023

26 Şubat 2023

5 Mart 2023

12 Mart 2023

19 Mart 2023

26 Mart 2023

2 Nisan 2023

9 Nisan 2023

 

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

  • Biyometrik fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ücretin yatırıldığına dair dekont
  • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22/4011/4021

Eğitime Kimler Katılabilir: Genele Açık

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797