perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

İntermodel Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimi

Eğitimin Amacı

İntermodel sanat terapisi; yaratıcı yazı (şiir, öykü), görsel sanatlar (kolaj, resim, kil), müzik, beden, hareket ve dans ve drama gibi birçok sanat dallarının birlikte ve bütüncül bir biçimde bireysel değişim, gelişim ve sağaltım amacı ile kullandığı yaratıcı sanat terapisi türüdür.

Bu eğitim intermodel dışavurumcu sanat terapisini tanımaya, klinikteki kullanımını ve etkinliğini anlamaya yönelik bir çalışmadır. Eğitim, uygulamalı ve yaşantısal ilerleyecektir.

Eğitim sınıf ortamında yüz yüze verilecektir.  Eğitim materyali Üsküdar Üniversitesi tarafından temin edilecektir ve ücrete dahildir) Eğitim sonunda e-Devlette kayıtlı sertifa verilecektir.

Programın İçeriği :

 İNTERMODEL DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

  1.  Modül

15 Ocak 2022

(10.00-18.00)

 

Sanat Terapisine Giriş Modülü

Terapötik Hedeflerin Sanat Yoluyla Somutlaştırılması

Bir İyileşme Yöntemi Olarak Sanat Terapisinin Kullanımı

Çocuk ve Yetişkin Terapilerinde Yararlanılabilecek Sanatla Terapi Teknikleri

Uygun Sanat Öğeleri ve Uygun Tekniklerle Bireysel Farkındalık Kazandırma

  1. Modül

16 Ocak 2022

(10.00-18.00)

 

Görsel Sanatlar Terapisi Eğitim Modülü

Sanat Terapisinde İçe Bakış, Dışavurum, Çizim ve Boyama Çalışması

Sanat Terapisinde Kil Kullanımı

Resim ve Kolajda İmgelerin Yansıtmalı Kullanılışı.

Sanat Terapisinde Fotoğrafın Kullanılması

  1. Modül

21 Ocak 2022

(10.00-18.00)

 

Şiir Terapisi Eğitim Modülü

Şiir Terapinin Psikolojideki Yeri

Şiir Terapi Uygulama Modeli

Terapide Şiir Yazma ve Okuma Uygulamaları

Şiir Terapide Kullanılabilecek Şiir Örnekleri

Metaforlar, İmgeler ve Dil

Var Olan Şiirlerin ve Şarkı Sözlerinin Kullanımı

Şiir Terapi ve Grup Çalışmaları

Vaka Örnekleri & Uygulama

  1. Modül

22 Ocak 2022

(10.00-18.00)

 

Fotoğraf & Sinema Terapi Modülü

Fotoğraflarla Terapi Sürecinde Nasıl Çalışılır?

Terapötik Fotoğrafın Uygulaması

Fotoğraflarla Kompozisyon Oluşturma

Fotoğraflarla Öykü Oluşturma

Danışanın Kendi Fotoğraflarıyla Çalışılması

Örnek Uygulama (Terapötik Müdahale Aracı Olarak: Fototerapi)

Ruhsal Hastalıkların Tedavisinde Yardımcı Bir Yöntem Olarak: Sinema Terapi

Sinema Terapinin Genel Amacı

Sinema Terapinin Uygulaması

Örnek Uygulama (Film Gösterimi ve Analizi)

  1. Modül

23 Ocak 2022

(10.00-18.00)

 

Dans ve Hareket Terapisi Eğitim Modülü

Dans Hareket Terapisi'nde Sağaltıcı ve Bütünleştirici Unsurlar: Aktif Dinleme, Kinestetik

Empati, Sembolizm, Metafor ve Bedenin Dışavurumcu Hareketleri.

Bedenin Anatomisini ve Hareket İlişkisini Algılama

Düşünce, Duygu ve Hareket Arasında Bağlar Kurabilme

Program Tarihleri

15 Ocak 2022

16 Ocak 2022

21 Ocak 2022

22 Ocak 2022

23 Ocak 2022

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

  • Biyometrik fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ücretin yatırıldığına dair dekont
  • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22 -4021-4011

Eğitime Kimler Katılabilir: Eğitim; psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi, özel eğitim ve tıp fakültesi mezunları, psikiyatri hemşireleri ve bu alanlarda öğrenim gören 3 ve 4. sınıf öğrencilerine açık olmakla birlikte bu eğitim disiplinler arası çalışmalara da uygun olarak tasarlanmıştır.15 Ocak 2022 16 Ocak 2022 21 Ocak 2022 22 Ocak 2022 23 Ocak 2022

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797