perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

Kolaylaştırıcı Kişi/Gölge Öğretmen Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmenlik, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan Otizmli çocukların okul hayatına ve sosyal hayata daha verimli biçimde katılmasına aracılık eden, çocuğun gelişim ve eğitim hedefleri doğrultusunda ilerlemesine okul ortamında destek olan bireysel destek uzmanlığı ve eğitim yardımcılığıdır.

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi olan otizmli bireye kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen sağlanması çocuğun okula devam edebilmesi ve okul ortamındaki ders ve diğer etkinliklere katılımı açısından önemli bir ihtiyaçtır.

Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen; çocuğun özel gereksinimlerini ve bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak okul hayatında çocuğa eşlik eder. Eğitim ortamında aile, okul ve çocuk üçgeninde aracı kişi olur.

Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen alacağı bu eğitimle çocuğun tanısı ve öğrenme güçlükleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu bilgileri eğitim ortamında uygun şekilde kullanabilecektir.

Programın İçeriği :

DERS İÇERİĞİ

 1. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN ULUSLARARASI VE

ULUSAL MEVZUAT

Uluslar Arası Hukuk/Mevzuat

Ulusal Hukuk/Mevzuat

•Anayasa - •Kanun - •Yönetmelikler - •Genelgeler

 

 1. ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ

•ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu)

•Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu

•Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

•Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanma Süreci ve İlkeleri KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMASI

•Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarında Görev Ve Sorumluluklar

•Okul Yönetimi/İdari İşleyiş

•Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamasında Paydaşların Rolü

•Kaynaştırma/Bütünleştirmeyi Başarıya Ulaştıran Etmenler

•Kaynaştırmanın/Bütünleştirmenin Olumlu Etkileri

•Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Hazırlık Çalışmaları

•Kaynaştırma/Bütünleştirme Sürecine Geçişin Temel İlkeleri

•Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar

•Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanabilmesi İçin Normal Öğrencilerle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler

•Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanması İçin Kaynaştırma Öğrencisiyle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler

•Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleri

 

 

 1. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

•Otizm Spektrum Bozukluğu

•Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerin Özellikleri

•Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerde Görülen Problemli Davranışlar

•Problem Davranışların İşlevleri

•Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) Olan Bireylerin Davranış Yönetimlerinde Kullanılan Strateji Ve Yöntemler

•Eğitimsel Diğer Öneriler

 

 1. GÖLGE ÖĞRETMEN/KOLAYAŞTIRICI KİŞİ

•Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi

•Gölge Öğretmenin/Kolaylaştırıcı Kişinin Avantajları

•Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişiye Verilecek Eğitimin Niteliği

•Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Özel Gereksinimli Çocuk İçin Sağladığı

Faydalar

•Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Sınıftaki Temel Sorumlulukları

•Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Kaynaştırma Uygulaması İçerisindeki Görev Ve Sorumlulukları

•Davranış Yönetimi/Rehberlik /Öğretimsel Hedeflere Yönelme/Gelişme Ve Öğrenmeye İlişkin Veri Toplama/Ebeveynler, Okul İdaresi Ve Diğer Paydaşlara Düzenli Bilgi Paylaşımı

 

 1. KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİNDE VAKA ANALİZLERİ

Okullarda uygulanan Kaynaştırma/bütünleştirme uygulama örnekleri.

ÖZGÜN YANI

Özel eğitim ile ilgili ulusal ve uluslar arası hukuk hakkında kapsamlı bilgi. Eğitim mevzuatı hakkında güncel bilgi.

Otizm Hakkında Güncel Bilimsel Veriler.

Otizmli bireylerin tanılama, eğitsel değerlendirme ve yerleştirilme süreçleri hakkında kapsamlı bilgi.

Özel eğitim ile ilgili kurulların iş ve işleyişlerinin tanıtımı.

Bireysel Eğitim Planının Tanıtım Uygulaması ve Analizinin Öğretimi.

Davranış Analizleri ve Yönetme Stratejileri Öğretimi(Örneklem Uygulama) Uygulamalı Davranış Analizinin Temel İlkeleri ve Uygulama Esaslarının Öğretimi.

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasının kapsam içerik ve uygulaması.

Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi uygulamasının kapsamlı biçimde öğretimi. Uygulamaya Ait Çalışma Videoları

Vaka örneklerinin incelenmesi. Yoğun Görsel Desteği

Program Tarihleri

BELGE NEREDE KULLANILIR

 1. Tam zamanlı kaynaştırma bütünleştirme uygulaması yapan resmi ve özel ilkokul-ortaokul ve liselerde kurumlarında
 2. Özel eğitim sınıflarında
 3. Destek eğitim odalarında
 4. Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 5- Psikolojik Danışma Merkezlerinde
 1. Engelsiz Yaşam Merkezlerinde
 2. Destek Ve Eğitim Merkezlerinde

EĞİTMEN TANIMI

K.Serdar ATEŞ Eğitim Uzmanı/Uygulamalı Davranış Analisti

 

Otistik Çocukların Cinsel Eğitimi / Problem Davranışlarla Baş Etme Yöntemleri/Kartaneleri Kitaplarının Yazarı

Otistik Çocuklar Eğitim Projesi Üyeliği OÇEM Yönetici Ve Öğretmenliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Proje Üyesi Özel Çocuklar Eğitim-Spor Projesi Üyeliği

Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Avrupa Projesi Danışmanlığı Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulaması Pilot Uygulama Formatörü TTKB Kitap Yazma Komisyon Üyeliği

Eğitim Yöneticilerine Yönelik Özel Eğitim Formatörlüğü

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri Kurumsal Danışmanlığı

Otizmli Bireylerin Ve Aileleri ile Bireysel Ve Grup Etkinlikleri

Uygulayıcılığı

Özel Gereksinimli Çocuklar Spor Eğitmenliği

SERTİFİKA ONAY

Üsküdar Üniversitesi Onaylı  Kolaylaştırıcı Kişi /Gölge Öğretmen Sertifikası E Devlete kayıtlı

 

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

 • Biyometrik fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ücretin yatırıldığına dair dekont
 • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22- Dahili 4011-4021

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

 

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22- Dahili 4011-4021

Eğitime Kimler Katılabilir: 1. Okur-yazar olmak. 2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Eğitim Fakültesi mezunu olmak, 4. Öğretmenlik formasyon eğitimi almış, dört yıllık fakülte mezunu olmak, 5. Üniversitelerin Hemşirelik, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi, Sosyoloji, Psikoloji, 6. Felsefe, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümleri, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet lisans ve ön lisans mezunu olmak, 7. Bu bölümlerin son sınıf öğrencisi olmak, 8. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrenciye yasal olarak bakım veren kişi/kişiler olmak.

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797