perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

MİTOLOJİ, KÜLTÜR VE SANAT ÇÖZÜMLEMELERİ

MİTOLOJİ, KÜLTÜR VE SANAT ÇÖZÜMLEMELERİ

Eğitimin Amacı

Mitoloji ve Sanat kapsamlı kurslarımız 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm: I – “Mitolojiye Giriş”“Yaratılış Mitolojileri” ve “ Kadın ile Erkeğin Yaratılış Öyküleri”,  “Mitoloji Çeşitleri ve örneklerinin Plâstik Sanatlarda Tablo ve Yontularda Yansımaları” adıyla anılmaktadır.  Belirtilen bölümün bitimiyle seminerlerimizin 2  Bölümü başlayacak ve bu bölümde: II –  “Olympos Kültü ve Bu Kültü oluşturan Tanrı ve Tanrıçaların mitolojik öyküleri  seminerlerimizin  2. Bölümünü oluşturacaktır. Seminerlerimizin 3. bölümünü Klâsik Yunan Mitolojisi’nin ölümsüz kahramanları ve bunların mitolojik öyküleri olacağından bu bölüm: III – Mitolojinin Ölümsüz Kahramanları adı ile anılmaktadır.

Aşağıda sunulan program 23 Şubat 2023 ayından itibaren başlatılacak ve tüm program Mayıs 2023 ün birinci yarısına kadar sürdürülecektir. Ancak süre programın bitimiyle sınırlandırılamayacağına göre Üsküdar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetimi nin uygun göreceği bir tarihte de sonlandırılıp, devamı istenildiği takdirde gelecek 2023 Eylül-Ekim Aylarından itibaren de devam edilebilecek şekilde varsıllaştırılabilir.

18 MAYIS 2023 tarihinde sona erecek olan programın I ve II. Bölümü bitirilmiş olacak, Eylül- Ekim 2023 de ise III Bölüm olan Klâsik Yunan Mitolojisi’nin ölümsüz kahramanları ve bunların mitolojik öyküleri ile devam edilecektir: III – Mitolojinin Ölümsüz Kahramanları adı ile anılmaktadır. Bu arada III. Bölümde de bir çok Rönesans tablosunun detaylı çözümlemeleri yapılacaktır.

 Kursların varsayılan genel bitim tarihi Mayıs/2023 ayı ortası olarak hesaplanmıştır.  Seminerler haftada 1 defa olmak üzere ve her seminer en az  2 ilâ 2.30 saatlik süreleri oluşturmakta ve bu toplam süreç içinde 15-20 dakikalık dinlenceyle tamamlanmaktadır. Seminerlerin her hafta Perşembe günü saat 20.00 den başlamak suretiyle, digital ortamda, Zoom Programı aracılığıyla, dinlence de dahil toplam 2 ya da 2.30 saat sürmesi planlanmıştır. Kursların başlama saatleri Perşembe günleri 20.00 olarak düşünülmektedir.

KURSLARDA KULLANILACAK ARAÇLAR:  Bilgisayar PowerPoint Programıyla hazırlanan sunumlarla dersler yürütülecektir. PowerPoint ortamında hazırlanmış olan sunumlar bizzat hocamız Mehmet Süha Sarıoğlu tarafından yürütülecek ve gerektiğinde fon müziği kullanılacaktır.

İŞLENECEK KONULARIN DÖKÜMÜ: Çoğu kez, içerik üzerinde dinleyicilerden de gelebilecek bilgi paylaşımları ya da yöneltilen sorulara verilecek cevaplar süre akışını durdurabileceğinden, konunun işlenmesi ve tamamlanması bir sonraki ders süresine kayabilir. Bu nedenle programda ilâve süre uygulaması yapılabilecektir. Haftalara göre işlenecek konu dökümleri şimdilik ilk üç aylık süre için tarihleriyle birlikte aşağıda belirtilmiştir:

Programın İçeriği :

KURSLARIN GENEL AKIŞI TARİHLERİYLE BİRLİKTE AŞAĞIDA TARAFINIZA SUNULMUŞTUR:

1.HAFTA (23.ŞUBAT.2023):  Mitolojiye(Söylenler Dünyası’na) giriş. Mitolojiyi tanıtmak, konularının neler olduğunu belirtmek için geniş kapsamlı bir bilgi aktarımı yapılacaktır. Tüm canlı ve cansız varlıklardan ve onların söylen dünyasındaki tanınmış öykülerinden örneklemeler verilecek ve ASTROMİTOLOJİ DÜNYASI’nın kapısı aralanarak “YILDIZLARIN SÖYLENLERİ” ne de göz atacağız. 

2.HAFTA (2. MART 2023): Yaratılış Söylenleri. En eski 3 büyük yaratılış söylenleri ve Yunan Theogonyası, Aphrodite’nin doğumu, yeryüzünün şekillenmesi anlatılacaktır. Hiç sizler Meşe Palamut’undan ekmek yapıldığını duydunuz mu? Yaratılış Söylenleri’nde EKMEĞİN de önemli bir yeri var!

3.HAFTA (9. MART 2023): Yaratılmış olan ilk insan soyları, ilk erkeğin yaratılışı, ilk kadının (Pandora Söylenleri) yaratılışı, Prometheus Söylenleri. Mitolojinin çeşitleri ve görsellerle bu çeşitliliğin açıklamaları bilgileri paylaşılacaktır.

4.HAFTA (16. MART 2023): Ana Tanrıça Kültü ve Akdeniz, Anadolu, Karadeniz havzalarında Ana Tanrıça’nın izleri, tyapınçları ve adları. Bal arısı ile ana tanrıça örtüşmeleri. Mitolojide çok anlatılan büyük “Olympos Dağı” hakkında çeşitli kaynaklar.

5.HAFTA (23. MART 2023): Olympos’un efendisi, Tanrı ve Tanrıçaların başı, Bulutları devşiren kutsal! Tüm bu lâkapların sahibi ZEUS (JÜPİTER) ve kıskanç eşi tüm yaşayanların, tanrı ve tanrıçaların ecesi Hera’ya (Junon) karşı, bin bir düzenle ve gizlice kendine bağladığı sevgilileri, yaşadığı aşklar.

6.HAFTA (30. MART 2023 ):  Zeus’un hırçın karısı HERA (JUNON). Hiçbir şeyden çekmedi Zeus’un çapkınlıklarından çektiği kadar. Ama tüm ölümsüz kadınlar içinde en kuvvetlisi de oydu! Zekânın efendisi, masa başı tartışmalarının rakipsiz şampiyonu ATHENA (MİNERVE). Onun diğer adı da “Zekâ Tanrıçası”ydı. Zekâ ve ketumluk ona özgüydü. Doğumu alışılmadık Athena’nın gazabı da dehşet olurdu!

7.HAFTA (6. NİSAN 2023): Güzeller güzeli, aşkın tanrıçası, cazibenin yaratıcısı APHRODİTE (VENÜS). Kâinatın en güzeli, çirkin ve topal bir tanrının eşiydi! Güzelliği kadar kıskançlığıyla da bilinirdi. Tanrıların bile nefret ettiği, işi gücü hır-gür olan bir tanrı: ARES (MARS). Troya Savaşı’nda hep ön safta yer alan ama ölümsüzlerin en güzeli Aphrodite’ye gönlünü kaptıran Olympos’un haşarı çocuğu. Yanında hep ölüm perisi KERES ile dolaşırdı!

8.HAFTA (13. NİSAN 2023): Zeus’un ayrıcalıklı kızı, göz bebeği. ARTEMİS (DİANA). Avcı kızın inanılmaz maceraları. İkiz kardeşi APOLLO ve ALTIN APOLLO’nun inanılmaz zalimliği. Fakat gelmiş geçmiş tüm erkek yaratılanların en yakışıklısı ve alabildiğine çapkın kutsal! Bu ikiz kardeşlerin varsıl mitolojileri. Kral Midas’ın başına gelenler.

 09. HAFTA (20. NİSAN 2023):  Buğdayın, darının, İlkbahar da açan tomurcukların tanrıçası: DEMETER (CERES). Açlığı kovan tanrıçaydı o! Kızı PERSEPHONE için tanrıçalık görevlerini bile bırakmıştı. Yeşili ve ağaçları koruyandı. HEPHAİSTOS (VULCAİN) topal ve çirkin tanrı. Demircilerin, ustaların tanrısı. On parmağında bin marifet vardı onun! Çirkin olduğu kadar “Hümanist” yürekli ve zanaatkârların efendisiydi! Aphrodite’nin eşiydi ve Ares’le eşini nasıl basmıştı, hem de kendi odasında!

10. HAFTA (27. NİSAN 2023):  ÖLÜM VE GÖLGELER DÜNYASI, Yeraltının efendisi HADES (PLUTON). Ruhların o korkunç diyarını denetler ve idare ederdi. Çok korkunç yaratıklar onun emrinde hizmet ederdi! Kaçamak aşkları eşi PERSEPHONE’nin hışmına uğramış ve yok olup gitmişlerdi! Neşenin,hazzın ve kahkahanın tanrısı DİYONİSOS (BACHUS). “Şarabın mucidi” derlerdi ona. Aslında bitkilerin özsuyu dedikleri “can suyunu” sembolize ederdi! Çılgın Bacchante’ların efendisiydi o! Kral Midas’ı altına doyuran da oydu!

          11. HAFTA (4. MAYIS 2023):  MAVİLİKLERİN, ENGİN DENİZ UÇURUMLARININ ÖFKELİ TANRISI POSEİDON. Dalgaların sesini dinlemeyi öğrenirsen “Mavi Yeleli Tanrı” Poseidon’un homurtularını duyabilirsin! Elinde tuttuğu 3 dişli yabasıyla toprağı dürterek depremler yaratan bu koca ölümsüz, Truva Savaşları boyunca neredeyse tanrıların efendisi Zeus’la kapışacaktı! SKYLLA denizde yaşayan ve dünyanın tüm mitolojilerinde bile eşi emsali olmayan dehşet bir yaratıktı. Bu güzeller güzeli kızı kim böylesi korkunç bir kılığa çevirmişti

          12. HAFTA. (11. MAYIS 2023) :  ELİ AYAĞI ÇABUK, HABERCİ TANRI HERMES. Zeus’un ulağı ve büyük belâgat ustasıydı. Ona “3 kağıtçı, düzenbaz” derlerdi. Üstelik hırsızları da korurdu! Hıursızlığa daha kundaktayken başlamıştı! Ölen insanların ruhlarına Yer Altı’na, Hades’in ülkesine götürmek onun göreviydi! Ona benzeyen ve ÇILGIN TANRI PAN onun oğluydu. Pan adından da anlaşılacağı gibi herkesi paniğe sürükleyen, çobanların korkulu rüyası olarak bilinen korkunç yüzlü bir kutsaldı.   

          13. HAFTA (18. MAYIS 2023): Seminerlerimizin I. Ve II. Bölümü bitişi nedeniyle bir Rönesans sanatçısının (Michel Ange – Leonardo da Vinci – Botticelli gibi) ünlü bir eserini ele alıp çözümleme çalışmasına bir örnek verilecektir. Ele alınacak tablo, geçen senelerde yine Üsküdar Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilen seminerde ele alınan Rönesans’ın büyük ustalarından BOTTİCELLİ’nin Venüs’ün Doğuşu adlı tablodur. En ince ayrıntısına kadar incelenip, Semiyoloji (Anlam Bilimi) yardımıyla çözümlenecek, tabloda bulunan sırları beraberce paylaşıp öğreneceğiz.

 

2023 EYLÜL ya da EKİM AYLARINDAN İTİBAREN PROGRAMIN AKIŞI TARAFINIZCA İLGİ DUYULMASI ŞARTIYLA DEVAM EDECEKTİR  

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

  • Biyometrik fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ücretin yatırıldığına dair dekont
  • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22/4011/4021

Eğitime Kimler Katılabilir: Herkese açık program

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797