perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi 3. Grup

no-image

Eğitimin Amacı

Eğitim kapsamında eğitimde elde edilecek bilgiler doğrultusunda katılımcılara aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde MMPI uygulama, yorumlama ve raporlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği :

1.İlk Klinik Değerlendirme ve Tekniklere Genel Bakış Sorun alanının netleştirilmesi ve tanımlanması Güdü Analizi Davranışsal Değişiklikler Kendilik Kontrolü Analizi Gelişimsel Analiz Sosyal İlişkiler Analizi Sosyo-kültürel ve Fiziki Ortam Analizi   2.Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri’nin ( MMPI ) kuramsal içeriği; MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı MMPI’ın Uygulanması Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı) Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler Gözlemlerin nasıl yorumlanacağı   Minnesota Çok Yönlü kişilik Envanteri (MMPI) : Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması İkili Yükselme Tipleri Psikotik Profiller Karakteriolojik Profiller Sınırda profiller MMPI ’ın Yorumlanması Profil çıkarmanın gerekli koşulları Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama Profilin Raporlaştırılması Raporlaştırmada izlenecek yol Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi Örnek raporlar üzerinde çalışma ve örnek raporların verilmesi

Kayıt için gerekli evraklar:

  • Biyometrik fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ücretin yatırıldığına dair dekont
  • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22- Dahili 5095

Eğitime Kimler Katılabilir: Tıp Mezunları , Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları (Eğer Psikopatoloji dersi almışlarsa), Psikoloji Mezunları ve 4. Sınıf öğrencileri , Psikoloji alanında yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler ve mezunlar(psikopatoloji dersi almışlarsa)

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797