perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI

Eğitimin Amacı

Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardımcı yetiştirilmesi.

Bu eğitimi tamamlayanlar hastalanma ve yaralanmalarda ilk Yardım uygulamasını gerektirebilecek durumlarda Bilinçli, Sakin, pratik kendinden emin bir şekilde ilaçsız uygulama müdahalelerini yetkin bir şekilde uygulayabilirler ve Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı Belgesi almaya hak kazanırlar.

Eğitimler; İlk Yardım Yönetmeliği gereği en az 5 katılımcı oluşması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü onayı doğrultusunda başlayacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanan eğitimler denetime tabi olup, katılım zorunludur.

 Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Gözetiminde Yapılacak olan Yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlar ‘İlk Yardımcı Belgesi’ almaya hak kazanacaktır.

 

Programın İçeriği :

Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

İlkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım.

Yeterlilik

İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olması zorunludur.

Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.

Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.

Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.

Uygulama sınavları; temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla beceri gerektiren konularda esas alınarak yapılır.

Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.

Sınavlar, eğitimin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren otuz gün içinde yapılır. Mücbir sebep veya tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık gibi olağanüstü hâllerde bu süre, müdürlükçe mücbir sebep veya olağanüstü hâlin ortadan kalkmasından itibaren bir ay uzatılabilir.

İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi

İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri:

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

Kayıt için gerekli evraklar:

  • Biyometrik fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ücretin yatırıldığına dair dekont
  • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22 / 4021-4011

Eğitime Kimler Katılabilir: İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olması zorunludur.

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797