perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

SANAT TERAPİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

SANAT TERAPİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin Amacı

Eğitim bireysel, aile ve grupla terapi süreçlerinde kullanılan etkin ve kanıta dayalı sanat terapisi yöntemleri konusunda temel bir bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara dışavurumcu teknik ve yöntemler ile farklı sanat materyallerini uygulamalı bir biçimde kullanarak, katılımcıların ifade ve yaratıcılık becerilerini deneyimlemeleri için fırsat sunulacaktır.

Programın İçeriği :

Sanat terapisi; bireylerde olumlu bir gelişmeye neden olmak, çatışmaları çözümlemek, bedensel ve ruhsal problemleri azaltmak, sorun çözmek, stresle başa çıkmada yardımcı olmak üzere tanı ve tedaviyi sağlamada çeşitli sanat materyallerinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Sanat terapisi, farklı sanat materyallerinin duygusal özelliklerini ve klasik psikoterapi yaklaşımlarını birleştirir. Sanat ve terapi ilişkisi, çeşitli sanat materyalleriyle işitsel ve görsel imgeler oluşturmayı, görsel imgeleri somut objeler haline getirmeyi ve bu objeler üzerinde çalışılmasını içermektedir. Her yaştan bireyler ile çalışılabilen sanat terapisi özellikle kendisini sözel olarak ifade etmede güçlük yaşayan bireylerde etkili bir yöntemdir. Kişilerin bastırmış oldukları duygusal çatışmaların ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceği düşüncesiyle ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılmaktadır. Eğitim aşağıdaki konularda örnekler içermektedir:

 • Terapötik hedeflerin sanat yoluyla somutlaştırılması
 • Çocuk ve yetişkin terapilerinde yararlanılabilecek sanatla terapi teknikleri
 • Aile sistemin tanımlanması ve terapi sürecinde sanatı kullanma
 • Grup terapilerine yardımcı sanatla terapi teknikleri
 • Uygun sanat öğeleri ve uygun tekniklerle bireysel farkındalık kazandırma
 • Resim ve kolajda imgelerin yansıtmalı kullanılışı.
 • Sanat terapisinde hikaye kullanımı
 • Sanat terapisinde kil kullanımı

Sanat terapisinin etkili olduğu alanlar:

 • Duygusal çatışmaları uzaklaştırma
 • Farkındalığı yükseltme
 • Kaygıyı azaltma
 • Acı verici konular (kayıp, travma, depresyon, yaş dönemleri)
 • Sosyal becerileri geliştirme
 • Davranış düzenleme
 • Problem çözme
 • Kendilik değerini yükseltmedir.

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

 • Biyometrik fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ücretin yatırıldığına dair dekont
 • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22- Dahili 4011-4021

Eğitime Kimler Katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Ergoterapi Öğrencileri ve mezunları, Aile Danışmanları, Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim ve Tıp Fakültesi Mezunları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlarda öğrenim gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile lisansüstü öğrencileri.

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797