perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ

SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Sağlık Turizmi Sertifika Programı, sağlık alanında çalışmakta olan veya bu alanda çalışmayı değerlendiren kişilerin alana ilişkin yetkinlik kazandırılmasına yönelik bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılanların, Sağlık Turizmi alanında çalışmanın gereği olan tüm yetkinliklere sahip olmaları amaçlanmıştır.

Sağlık Turizmi Sertifika Programı dahilinde yapılacak olan “Sağlık Turizmi Eğitimi” programının amacı, sertifika programına katılan bireyleri sağlık turizmi alanı ile ilgili Sağlık Turizmi Sertifika Programı, sağlık alanında çalışmakta olan veya bu alanda çalışmayı değerlendiren kişilerin alana ilişkin yetkinlik kazandırılmasına yönelik bir eğitim programıdır. Bu eğitime katılanların, Sağlık Turizmi alanında çalışmanın gereği olan tüm yetkinliklere sahip olmaları amaçlanmış ve mesleki profesyonel gelişim olanakları sunmaktadır.

Eğitim programı 56 saat olup, 4 modülden oluşmaktadır. Program hem uzaktan eğitim (çevrimiçi) hem de örgün eğitim (yüz yüze) olmak üzere talebe göre her ay açılabilecektir. Eğitim programının ücreti öğrenci başı 13.000TL (KDV DAHİL)

 

Programda eğitmen olarak yer alacak öğretim elemanları kendi alanlarında uzman kişilerdir. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan eğitmen kadrosu ile sağlık turizmi alanındaki temel bilgiler, güncel yaklaşımlar, pratik bilgiler ve uygulamalar ile zengin bir program içeriği sunulmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

Eğitim başvurular doğrultusunda isteğe bağlı olarak yüz yüze, uzaktan eğitim veya hibrit (çevrimiçi/yüz yüze) yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin her yerinden katılımcılar ve kurumlar başvurabilmektedir. Her bir eğitim dönemi 2 ay sürecektir. Katılım durumu teorik derslerde %70, uygulamalarda %80 olan ve sınavlarda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri alan adaylarımız "Sertifika Belgesi" almaya hak kazanacaktır.

Programın İçeriği :

 
 
 
 1. Sağlık ve Sağlık Turizmi 

 
 
 
 

SÜRE 

 
 1. Turizm Tanımı ve Türleri (1 saat) 

Genel anlamda turizm kavramı, dünyada ve ülkemizde boyutları ve turizm türleri. 

 

 1. Sağlık Turizmi ve Türleri (4 saat) 

Sağlık turizminin genel sınıflaması, özellikleri. 

 

 1. Sağlık Turizminin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler (2 saat) 

Sağlık turizminde etkileyen faktörler, etkili rol oynayan kuruluşlar. 

 

 1. Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Genel Özellikleri (2 saat) 

Sağlık kavramı ve bunu hedefleyen hizmetlerin ilkeleri, sağlığa has hizmet sunumunda dikkat edilecekler. 

 

 1. Sağlık Turistinin Özellikleri ve Sağlık Turistine Yaklaşım (4 saat) 

Sağlık turizmi eylemine başvuran kişilerin genel özellikleri, beklentileri, algıları ve hoşnut olabilecekleri/olmayabilecekleri hususlar. 

 

 1. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizminin Durumu, Avantaj ve Dezavantajlarımız (2 saat) 

Sağlık turizminin insan sayısı olarak ve ciro olarak boyutları, bunların alt kırınımları, geleceğe ait projeksiyonlar ve ülkemizin payını artırma potansiyelimiz. 

 

 
 

15 saat 

 
 
 1. Sağlık Turizmi Yönetimi 

 
 

 

 
 
 1. Türkiye’de Sağlık Turizmi Aktörleri ve Paydaş Kuruluşlar ile Önemli Mevzuatlar (4 saat)  

Türkiye’de sağlık turizmi süreçlerinin içinde yer alan turizm sektörü ve sağlık sektörünün kamu ve özel temsilcileri, kuruluşları ve karar vericilerinin genel yaklaşımları, yasal düzenlemeler, anlaşmalar, teşvikler ve uyulması gereken yasaklar. 

 

 1. Sağlık Hizmetlerinde ve Turizminde Pazarlama Teknikleri (3 saat) 

Dünyaya sağlık hizmetlerimizin tanıtılması, dünyanın değişik ülkelerinin ihtiyaçlarının ana hatlarıyla belirlenebilmesi, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek hizmet paketlerinin planlanması ve tanıtımlarını yapılması noktasında pazarlama ve pazarlama faaliyetleri, e-marketing 

 

 1. Hasta Hakları ve Tıp Etiği (6 saat) 

Sağlık turistlerinin hakları, onlara karşı etik sorumluluklarımız, komplikasyon ve malpraktis durumlarında yapılması gerekenler. 

 

 1. Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Mekanizmaları (2 saat) 

Sağlık turistlerinin sayısının ve hizmet kullanım oranlarınn artırılabilmesi için ödeme kolaylıkları ve bunlara ait önerilerin tartışılması. 

 

 1. Sağlık Turizmine Ekonomik ve Finansal Yaklaşım (2 saat) 

Sağlık hizmetlerinde finans yönetimi araçlarının ve stratejilerinin akılcı kullanımı ve buna ilişkin teknikler, ekonomik açıdan sağlık turizmi ve değerlendirmesi. 

 

 
 

17 saat 

 
 
 1. Sağlıkta Kültürel ve İletişimsel Boyut 

 
 

 

 
 1. Sağlıkta Kültürel Yaklaşımlar (3 saat) 

Kültürün sağlıktaki yeri ve önemi, farklı ülkelerin kendi kültür ve ekonomik yapılarına, sağlık hizmeti veriş usullerine göre ülkemize sağlık turisti gelişini artıracak işbirliği ve hizmet opsiyonlarının ikili ilişkiler yoluyla belirlenmesi ve hem kültürel hem de ticari köprülerin kurularak sürdürülebilir bir modelin oluşturulması. 

 

 1. Sağlık Hizmetlerinde Hasta ve Yakınlarıyla İletişim (3 saat) 

Sağlık hizmetini alanlar ve bunların yakınlarıyla iletişimde yalnızca sağlık ve hizmetle ilgili değil her açıdan pozitif ilişki içinde olunmasına yönelik uygulamalar. 

 

 1. Sağlık Turizminde Sağlık Dışı İhtiyaçlara Cevap Verebilirlik (4 saat) 

Sağlık turisti ve yakınlarının sağlık hizmeti dışında kalan insani ihtiyaçlarına cevap verebilme gücümüzün artırılması ve bu yönde kurumsal gelişim için öneriler. 

 

 
 

10 saat 

 
 
 1. Dünya’da Sağlık Turizmi 

 
 

 

 
 1. Özellikle Bilinmesi Gereken Sağlık Sistemleri 1: ABD ve Kanada (2 saat) 

ABD ve Kanada’nın sağlık turisti alma ve başka ülkelere sağlık turisti gönderme durumlarının analizi, ülkemize bu ülkelerden gelen sağlık turistlerinin incelenmesi ve sayılarının artırılması için öneriler. 

 

 1. Özellikle Bilinmesi Gereken Sağlık Sistemleri 2: Almanya, Hollanda, İngiltere ve Diğer AB Üyesi Ülkeler (2 saat) 

Almanya, Hollanda, İngiltere ve diğer AB üyesi ülkelerin sağlık turisti alma ve başka ülkelere sağlık turisti gönderme durumlarının analizi, ülkemize bu ülkelerden gelen sağlık turistlerinin incelenmesi ve sayılarının artırılması için öneriler. 

 

 1. Özellikle Bilinmesi Gereken Sağlık Sistemleri 3: Rusya, Ukrayna ve Balkan Ülkeleri (2 saat) 

Rusya, Ukrayna ve Balkan Ülkelerinin sağlık turisti alma ve başka ülkelere sağlık turisti gönderme durumlarının analizi, ülkemize bu ülkelerden gelen sağlık turistlerinin incelenmesi ve sayılarının artırılması için öneriler. 

 

 1. Özellikle Bilinmesi Gereken Sağlık Sistemleri 4: Arap Yarımadası Ülkeleri (2 saat) 

Arap Yarımadası Ülkelerinin sağlık turisti alma ve başka ülkelere sağlık turisti gönderme durumlarının analizi, ülkemize bu ülkelerden gelen sağlık turistlerinin incelenmesi ve sayılarının artırılması için öneriler. 

 

 1. Özellikle Bilinmesi Gereken Sağlık Sistemleri 5: Azerbaycan, İran ve Diğer Orta Asya Ülkeleri (2 saat) 

Azerbaycan, İran ve diğer Orta Asya Ülkelerinin sağlık turisti alma ve başka ülkelere sağlık turisti gönderme durumlarının analizi, ülkemize bu ülkelerden gelen sağlık turistlerinin incelenmesi ve sayılarının artırılması için öneriler. 

 

 1. Sağlık Turizmine Yönelik Strateji Tartışması ve Öneriler (4 saat) 

Katılımcıların bu eğitim programında edindikleri bilgi ve yapılan deneyim paylaşımları sonucunda hangi konularda ne tür uygulamalar yapılarak neler elde edileceğini içeren grup tartışmaları, geleceğe dönük sağlık turizmi beklentileri. 

 

 
 

14 saat 

Eğitim sonunda katılımcılara "Sertifika" verilecektir.

Kayıt için gerekli evraklar:

 • Biyometrik fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ücretin yatırıldığına dair dekont
 • Diploma

İletişim Bilgileri: 0216 400 22 22/4011/4021 usem@uskudar.edu.tr

Eğitime Kimler Katılabilir: Genele Açık

Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.

Banka Bilgisi : Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi Yapı Kredi Ümraniye Şb

Hesap Numarası: 74168797

IBAN : TR390006701000000074168797