perm_identity Giriş Yap

create Kayıt Ol

Hakkımızda – Sürekli Eğitim Merkezi

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Direktörlüğü ana hedefi doğru bilgiyi en anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek, yeni tasarımlar oluşturmak, mevcut bilgiyi kullanılabilir kılmak ve kişilerin hayatlarında yeni pencereler açabilmek olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda temel misyon, bireylerin daha önce sahip oldukları yetenek ve becerileri daha aktif olarak kullanmalarını sağlamak ve henüz sahip olmadıkları bilgiyi öğrenme, deneyimleme ve hayatlarına sokabilme fırsatını yaratabilmektir.

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Direktörlüğü bu hedefleri gerçekleştirebilmek için alanında en iyi uzmanlarla iş birliği içerisinde olarak seminerler düzenlemekte, çeşitli kurs ve sertifika programları açmakta,  araştırma ve çalışma grupları ile çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu kapsamda yapılan her çalışma öğrenme hedefi ile başvuran her bireye açıktır.

Eğitim direktörlüğümüz, bilgisini bilimsel esaslara dayandırarak aktarmak isteyen danışman, eğitimci ve bilim dünyasındaki bireylere de çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Direktörlüğü tarafından değerlendirilen ve onaylanan danışman ve eğitimciler, tasarımları değerlendirildikten ve uygun takvim oluşturulduktan sonra seminer ve eğitimlerini gerçekleştirebilirler.

Kurumumuzca açılmakta olan akademik eğitimler Üsküdar Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisanstaki teorik-akademik eğitimlerinin yanında sürekli eğitim araştırma ve uygulama merkezi kanalıyla profesyonel dünyada hizmet veren tüm psikolog, psikolog adayı, rehberlik öğretmeni, psikolojik danışman, hemşire, teknisyen ve hekimlerin mesleki donanım ve ilgilerini zenginleştirecek ve çeşitlendirecek uygulamalı eğitim programları ile sağlıkta ve eğitimde hizmet kalitesini en üst düzeye çekmeyi hedeflemektedir.

Kurumumuzca açılmakta olan kurumsal eğitimler iş dünyasında bu güne kadar vazgeçilmez olan kişisel gelişim eğitimlerinin yanında zihinsel gelişim eğitimlerine de erişmeye olanak sağlamaktadır.  İş dünyasının kıymetli personelleri yönetimin ya da kişinin kendi insiyatifi ile alınan tüm eğitimlerde bireye yatırım amacıyla kaynakların en verimli şekilde kullanılması ile 0stratejik gelişimi en doğru ve etkin biçimde gelişimini sağlayarak kalıcı başarıyı sürekli ve  etkin kılar. Günümüz dünyasında çalışan memnuniyeti müşteri memnuniyetini getirmektedir. Bu da şirketlere kar olarak dönmektedir. Ancak sadece kişisel gelişim eğitimleri ile günümüz dünyasının bilgi hız ve teknolojisine yetişmek mümkün olmamakta, gelişim sınırlı ve sığ kalmaktadır. Bu nedenle yenilenen ihtiyaçlar kapsamında zihinsel gelişim eğitimleri geleceği yönetebilmek adına en önemli argüman olarak yerini bulmaktadır. Zihinsel gelişim eğitim programları, bütünün parçalardan daha büyük ve farklı olduğu gerçeğini hayata geçiren sistemlerdir. Ortak vizyon, ortak misyon ve hedefler, ortak stratejiler geliştirmede sistematik gelişim ve etkin rol paylaşımında hız, performans ve süreklilik sağlayan eğitim modülleri şimdi ve gelecekte kurumsal yapının temel taşları olacaktır.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ve UYGULAMA MERKEZİ DİREKTÖRLÜĞÜ